Tarihçe

1975 Lice ve Van'da deprem sonrası rehabilitasyon-kırsal kalkınma çalışmalarının, İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Kuruluşu(SDC) ve diğer kuruluşların desteğiyle başlatılması.
1977 SDC-TKV işbirliğinin süreklilik kazanması.

1978

İki eğitim,yayım,destek merkezinin açılması:

Ankara-Kazan Arıcılık Merkezi,

Diyarbakır Hayvancılık Merkezi.

1982 Kırsal kalkınma-Hayvancılığı Geliştirme Programlarının Kayseri-Uzunyayla'yı da içine alacak biçimde yaygınlaştırılması.
1982 TKV'nin Dünya Bankası ve Tarım Bakanlığı tarafından, 5. Hayvancılığı Geliştirme Projesi'nin Kırsal Kesimde Kümes Hayvancılığı Bileşenini
uygulayacak kuruluş olarak seçilmesi-böylece Tarsus'ta ilk kez ortaya çıkan modelin başka on yöreye daha yaygınlaştırılması.
1983 Ankara, Kayseri ve Diyarbakır yörelerindeki tavukçuların ilk üç bölgesel Köy-Tür şirketini kurması.
1985 Köy-Tür bölgesel şirketleri ve bu şirketlerin bir çatı etrafında buluşarak, Türkiye'nin en büyük beyaz et üreticisi olması.
1991 Büyükbaş hayvancılıkta ve kırmızı et üretiminde model olarak örnek Açık Besicilik İşletmesinin Çubuk'ta faaliyete geçmesi.
1995 TKV ve Uluslar arası Çalışma Örgütü'nün (ILO) kırsal kesimde çalışan çocuklara yönelik mesleki eğitim çalışmasında işbirliğine başlaması.
1996

TKV kırsal kredi programının çok bölgeli hale getirilmesi,

Ziraat Bankası ve TKV'nin, GAP Bölgesi'nde küçük üreticiler arasında mısır yetiştiriciliğini(ikinci ürün) ve geniş ölçekli arıcılık çalışmalarını başlatması,

GAP BKİ ve TKV arasında kadın odaklı eğitimi amaçlayan “Çok Amaçlı Toplum Merkezleri” (ÇATOM) programında işbirliğinin başlaması.

1997 GAP BKİ ile TKV arasında “GAP Sulama Sistemlerinin Yönetimi-İşletilmesi- Bakımı” (İBY) projesinde işbirliğinin başlatılması.
1998 Kadın Statüsünün ve gelir düzeyinin yükseltilmesini amaçlayan pilot programların Van ve Diyarbakır illerinde Avrupa Birliği desteği ile başlatılması.
1999 Alman Teknik İşbirliği Kuruluşu (GTZ) ve TKV işbirliği ile Gümüşhane yöresinde hayvancılığı geliştirme programının başlatılması.
2000 Başta arıcılık, besicilik ve elsanatları olmak üzere küçük üreticilere yönelik olarak sürdürülen ve ticari boyutları gelişen üç önemli gelir getirici etkinliğin Destek A.Ş. Adı altında kurulan bir Anonim Şirket bünyesinde toplanması.
2001 Diyarbakır-Eğil ilçesinde köy düzeyi çalışmalarının başlatılması.
2004 Amasya-Gümüşhacıköy İlçesinde kırsal kalkınma çalışmalarının başlatılması.
2005

2007-2013 dönemi Dokuzuncu Kalkınma Planı ÖİK çalışmalarında görev
alınması.

AB Katılım Öncesi Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni(IPARD) çalışmalarına katılınması.

Diyarbakır-Lice İlçesi'nde el sanatları (halıcılık) faaliyetlerinin sürdürülmesi.

GAP BKİ Koruklu Tarımsal Araştırma Projesi'ne destek olunması.

2007

Türk ve Japon Hükumetlerinin işbirliği çerçevesinde, Japon Uluslar arası işbirliği Ajansı (JICA) tarafından 2007 yılında gerçekleştirilen foruma katılım sağlanması.

TKV'nin AB “Kırsal Kalkınma Planının Etkin Uygulanması için Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi” Eşleştirme Projesi çalışmalarına katılımı.

TKV'nin Ulusal Kırsal Kalkınma Planı Hazırlık çalışmalarına katılımı.

TKV-Çevre ve Orman Bakanlığı –OGM Stratejik Plan çalışmalarına katılımı.

2010- GAP-BKİ ile protokoller çerçevesinde, “Köy İçme Suyu”, “GAP Sulama Sistemlerinin İşletilmesi Bakımı ve Yönetimi(İBY)” ve ÇATOM (Çok Amaçlı Toplum Merkezleri)'nin yönetimi konularında işbirlinin başlatılarak sürdürülmesi.