Mütevelli Heyeti

Rifat DAĞ, Ziraat Yüksek Mühendisi, Başkan

1945 yılında Elazığ'da doğan Rifat DAĞ, 1967 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdikten sonra kamu ve özel alanda farklı kuruluşlarda görev yapmıştır.

İlk görev yeri olan Tarım Bakanlığı'na Bağlı Devlet Üretme Çiftlikleri (DÜÇ)'nde 1969-1974 yılları arasında zooteknist olarak görev yapmış ve bu dönemde "Dağlıç Koyunlarının Genetik İlerlemesi" konulu araştırmada saha asistanı olarak görev almıştır.

Köyişleri-Kooperatifler Genel Müdürlüğü'nde 1975-1980 yılları arasında Fizibilite Fen Heyeti Müdürlüğü, Proje Daire Başkanlığı, 1980 yılında Türkiye Kalkınma Vakfı bünyesinde Ankara'da Proje Yöneticiliği, 1981-1984 yıllarında Diyarbakır Bölge Müdürlüğü, 1985-1992 yıllarında Yumurta Tavukçuluğu Özel Yatırımında Genel Müdürlük ve 1998-2004 yıllarında ise GAP-BKİ' de Genel Koordinatörlük görevlerinde bulunmuştur.

1977 yılında TKV'nin kırsal kalkınma programında görev almaya başlamış ve 1980 yılında TKV tarafından 5. Hayvancılık Projesi kapsamında uygulanan ilk KÖY-TÜR Et Tavukçuluğu Projesini Ankara'da başlatmıştır.

1985 yılında Diyarbakır ilinde, Türkiye'nin ilk iklim kontrollü yumurta tavukçuluğu tesisini kurmuş ve bu tesise, 2006 yılında FAO'nun başarı sertifikası verilmiştir.

Kırsal Kalkınma, bölgesel gelişme ve üretici örgütlenmesi alanlarında yayınları bulunmaktadır.

 

Prof.Dr. Aziz EKŞİ, Ziraat Yüksek Mühendisi, Üye

Ordu/Mesudiye ilçesi 1947 doğumludur. 1968 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Teknolojisi Bölümünden mezun olmuştur.

1969 yılında aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamış ve 1974 yılında doktora tezini tamamlamıştır.

1977-79 arasında HUMBOLDT araştırma bursu kazanarak Münih Teknik Üniversitesi’nde 2 yıl araştırma yapmıştır. Ankara Üniversitesi’nde 1979 yılında doçent ve 1988 yılında profesör unvanını almıştır.

Aynı üniversitede 1966-99 yılları arasında ise Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü; 1991-94, 1998-99 ve 2007-14 dönemlerinde Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanlığı yapmıştır

Ankara Üniversitesi’ndeki görevine ek olarak 1980-84 döneminde TSE Gıda Standartları Grubu Üyesi ve Başkanı, 1989-95 döneminde Sağlık Bakanlığı Gıda Katkıları Komisyonu Üyeliği, 2005-17 yılları arasında Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme Komisyonu Başkanı olarak görev yapmıştır.

1980-84 döneminde Gıda Teknolojisi Derneği Başkanlığı, 1993-2008 döneminde Meyve Suyu Endüstrisi Derneği Başkanlığı, 2002-08 döneminde Uluslararası Meyve Suyu Federasyonu (IFU) Danışma Kurulu Üyeliği, 2006-08 arasında ise Avrupa Meyve Suyu Birliği (AIJN) Uygulama Kılavuzu Uzman Grubu Üyeliği yapmıştır.

Mesudiye ilçesinde yerel kalkınma çabalarına katkıda bulunmuş ve 2002-2006 döneminde Mesudiye Gelişme Vakfı Başkanı olarak görev yapmıştır. Bu kapsamda Mesudiye Gelişme Planı ile Mesudiye/Çavdar Yöresi Köykent Projesi'nin hazırlanmasında ve UNDP tarafından desteklenen Mesudiye Yöresi Biyolojik Çeşitlilik Çalıtayında yürütücü olarak görev almıştır. Ayrıca Mesudiye'de 2013 ve 2015 yıllarında gerçekleşen 1. ve 2. Türkiye Demokrasi Forumu'nun Yürütme Kurulu Başkanıdır.

Yayınları daha çok gıdaların kimyasal bileşimi, gıdalarda kalite değişimi, gıda güvencesi ve gıda güvenliği konularındadır.

Ankara Üniversitesinden 2014 yılında emekli olmuştur. 2014-2018 yılları arasında Lefke Avrupa Üniversitesinde ders vermiştir. 2018 yılından bu yana İstanbul Topkapı Üniversitesinde görev yapmaktadır.

2014’te Ziraat Mühendisleri Odasından Bilim Ödülü, 2016’da Ankara Üniversitesinden Vefa Ödülü almıştır.

2022 yılından beri Türkiye Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu üyesidir.

 

Rahim YENİ, Ziraat Yüksek Mühendisi, Üye

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak İlmi Bölümünü 1980 yılında bitirmiştir. Çalışma yaşamına aynı yıl Ziraat Mühendisi olarak Tarım Bakanlığı APK Kurulu Başkanlığında başlamıştır. Kurul Başkanlığına bağlı Araştırma ve İstatistik Daire Başkanı olarak görev yapmış, bir süre APK Kurul Başkan Vekilliği yaptıktan sonra, 6 ay Bakan Danışmanlığı yapmış ve 2006 yılı Mart ayında kendi isteğiyle emekli olmuştur.

1988 yılında istatistik mastırı yapmış, yurt içi ve yurt dışında çok sayıda mesleki ve proje hazırlama eğitimlerine katılmıştır. Kamu ve meslek kuruluşları tarafından düzenlenen proje eğitimlerinde eğitmen olarak görev almıştır.

Milli Güvenlik Akademisinde 5 yıl süreyle müdavimlere Tarım ve Tarım politikaları konusunda ders vermiştir.

Çeşitli panel ve sempozyumlarda Tarım ve Destekleme Politikaları konusunda bildiriler sunmuştur. Çeşitli STK ve meslek örgütlerine üye olup, yönetim ve denetleme kurullarında görev almıştır. Halen Türkiye Kalkınma Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyesidir. 

 

Deniz BERBER, Mühendis, Üye

1988 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun olan Deniz Berber 2016-2018 yılları arasında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde Tarım Ekonomisi alanında yüksek lisans çalışmalarını tamamlamıştır.

Çalışma hayatına Et ve Balık Kurumunda işletme mühendisi olarak başlamıştır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığında Mühendis ve Proje Koordinatörü olarak çalışmış, sonrasında ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında Şube Müdür Vekilliği, Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Danışmanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuştur.

Yaklaşık 30 yıllık kamu deneyiminden sonra 2016-2019 yılları arasında Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Program Politika Yöneticisi olarak görev yapmıştır. Halen Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nda Konya İl Proje Koordinatörlüğü görevine devam etmektedir.

 

Dr. Davut Yeşil, Ziraat Mühendisi, Üye

1996 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Bölümünden mezun olan Davut YEŞİL, 2001 yılında Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünden Peyzaj Mimarlığı alanında yüksek lisans (MSc), 2021 yılında Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünden Tarım Ekonomisi alanında Doktora (PhD) derercesine sahip olmuştur. 

Çalışma hayatına 2001-2006 yılları arasında Hollanda da Gasa Holland BV. firmasında iç mekan ve dış mekan bitkilerinin uluslararası ticaretini yaparak başlamıştır. 2006-2008 yılları arasında Dünya Bankası kaynaklı İRFO Projesinde TR90 Bölgesi Ekip Lideri olarak görev almış olup,  2008-2010 yılları arasında ise AB destekli TOBB’un yararlanıcısı olduğu ABİGEM Projesinde İş Geliştirme Müdürü olarak çalışmıştır. 2010-2024 yılları arasında Ahiler Kalkınma Ajansında Uzman, Koordinatör, Birim Başkanı ve Genel Sekreter Vekilliği gibi görevlerde bulunmuştur.  

Çalışma hayatı boyunca Girişimcilik eğitimi başta olmak üzere PCM Eğitimi, Agile Proje Yönetimi Eğitimi, Fizibilite Hazırlama Eğitimi ve Yalın Üretim Eğitimlerini pek çok kurum ve kuruluşa vermiştir. 

Akredite 6. Seviye KOBİ Danışmanı, 5. Seviye İş Danışmanı, Yalın Üretim ve Yönetim Danışmanlığı,  C1 - PM² Proje Yönetim Profesyoneli ve Dış Ticaret Uzmanlığı belgelerine sahiptir.