Damızlık Ana Arı Ekotip Geliştirme Projesi

  • Anaysafa
  • Damızlık Ana Arı Ekotip Geliştirme Projesi

Damızlık Ana Arı Ekotip Geliştirme Projesi

.Projenin Adı: Giresun ve Tokat İllerinde Damızlık Ana Arı Ekotip Geliştirme Projesi
 
2.Proje Konusu: Morfolojik ve fizyolojik özellikler bakımından seçilmiş bir sürü oluşturarak verimli bir hat elde etmek.
 
3.Projenin Sahibi/Sözleşme Makamı: T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
 
4.Projenin Uygulama Alanı: Giresun ve Tokat illeri 
5.Projenin Nihai Yararlanıcıları (Hedef Kitle)

   5.1 Tokat ve Giresun illeri arı yetiştiricileri, 
   5.2 Tokat ve Giresun illeri arı yetiştirici birlikleri
 
6.Projenin Amacı (Genel ve Tali Amaç)
Yerel arı populasyonunda (ekotip) genetik ilerlemeyi sağlayarak arı yetiştiricilerinin üretim verimini ve gelir düzeyini artırmaktır,
Giresun ve Tokat İlleri örneğinde görüleceği üzere, yörelerin eko-coğrafik bölgelerine uyum sağlamış türlerin, orijinal lokasyonlarında genetik varyasyonları azaltılmadan, kısa ve uzun vadeli seleksiyonlarına ve ıslahına yönelik faaliyet programlarının organizasyona üreticileri de dahil ederek, geliştirilmesidir,
Seleksiyon kapsamında, hastalıklara dayanıklı, hırçın olmayan, oğul eğilimi düşük varyetelerin mevcut ekotipler üzerinden elde edilmesidir.
7.Projenin Hedefleri (Temel öngörülen hedefler)
Giresun ve Tokat İllerinde birer adet “Seleksiyon Merkezi”nin kurulması,
Giresun ve Tokat illerinde yerel uygun ekotiplerin seçimi ve koloniler olarak tedarik edilmesi,
“Kapalı Toplum Islah Programı”nın uygulanması.