Çocuklar İçin Koruyucu Bir Ortam Yaratılması Projesi

  • Anaysafa
  • Çocuklar İçin Koruyucu Bir Ortam Yaratılması Projesi

Çocuklar İçin Koruyucu Bir Ortam Yaratılması Projesi

PRM tarafından fonlanan WHH paydaşlığında yürütülen proje kapsamında Mardin’in kentsel, kırsal ve kuyubaşları bölgelerinde Çocuk Koruma, Eğitim ve Geçim Kaynakları bileşenleri ile faaliyet gösterilmektedir.
Projenin amaçları şunlardır:
Mardin kırsalında yaşayan çocuklar ve aileleri ile kentsel alanda yaşayan depremden etkilenmiş toplulukların barınma, hijyen, beslenme, sağlık, toplum temelli koruma ve ruh sağlığı ve psiko-sosyal destek hizmetlerine erişimlerini güçlendirmek.
Mardin kırsalında ve kuyubaşlarında yaşayan çocuklar ile kentsel bölgede yaşayan ve depremden etkilenmiş çocukların eğitim haklarına erişimini güçlendirmek.
Hassasiyet riski yüksek olan sığınmacıların ve yerel hanelerin geçim kaynaklarına erişimini güçlendirmek.