• Yayınlarımız Dergiler

Dergiler

İklim Değişikliği Ve Tarım Çalıştayı Gerçekleştirildi (06 Temmuz 2021 Saat:13:30-17:30)
İklim Değişikliği ve Tarım:Etkiler ve Uygulama Önerileri (Dr. Melike Kuş)
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TARIM (Prof.Dr.İlkay Dellal)
Detaylı Bilgi
ÜRETİCİ GELİR PAYININ ARTIRILMASI
Tarım, başlı başına birçok dinamiğin karmaşıklığını yaşayan ve birçok alanın kaderini tayin eden bir sektör. Ölçek olarak küçük ve çok parçalı arazi tabanına dayalı olması, yönetsel yapısında ve veri düzeninde güçlükler doğuruyor. Karar sürecinde verilere ilişkin olarak ortaya çıkan bu sorunlar, yanlış tespitlere yol açabiliyor. Bu bağlamda düşünüldüğünde, en son genel tarım sayımının 2001 yılında gerçekleştirilmiş olması, yapısal profile ilişkin güncel verilerin bulunmadığı bir ortamı dayatıyor. Böyle olunca da belirleyiciliğe dayanan kestirimlere ve tartışma yaratan senaryolara kuşku ile yaklaşıldığını belirtmek gerekiyor.
Detaylı Bilgi
Kalkınmaya Gönül Vermiş Bir Sivil Kuruluşun Kısa Öyküsü
Böylesine bir çalışma yapma ihtiyacı, Ali Kapucu’nun “vakıf arşivini elektronik ortama aktarsak” dileğiyle doğdu diyebilirim. Makul bir öneriydi, ancak ciddi sorunlar vardı. Arşiv yetersizdi ve sistematik olarak korunmamıştı. “Köy-Tür vak’ası (iflas) geçerli bir gerekçe olur muydu?” bilmiyorum ama TKV’nin bu bilinen vak’adan ötürü yerleşikliğini yitirmesi ve oradan oraya taşınması da bir olguydu. Üstelik yönetimler de sık sık değişmişti... Bu durumda, hiç olmazsa bir şeyler yapılmalı düşüncesine vardım, va
Detaylı Bilgi
Buğday Özet Raporu
Türkiyede yaklaşık 8 milyon hektar rantabl olarak buğday tarımı yapılabilecek alan bulunmaktadır. 2000li yıllardan sonra girdi fiyatlarının sürekli artması, girdi desteklerinin (gübre, mazot, tohum, kredi) çok düşük kalması, piyasada oluşan ürün fiyatlarının istenilen düzeyde artmaması ve TMOnun destekleme alımı yapmaması buğday ekim alanlarının azalmasına neden olmuştur. Ülkemizde en az 1 milyon hektar buğday ekilebilecek alan boş bırakılmaktadır. Boş bırakılan alanlardan dolayı yılda ülkemizin en az 3 milyon ton buğday üretim kaybı söz konusudur.
Detaylı Bilgi
Fındık Özet Raporu
Türkiyenin en önemli ihraç ürünü olan fındık, Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren önem verilen bir tarım ürünü olmuştur. 1935 yılı Ekim ayında Ankarada düzenlenen Birinci Ulusal Fındık Kongresinden sonra, 1936 yılında Giresun ilinde Fındık İstasyonu kurulmuştur. Atatürkün 1937 yılında TBMM açılışındaki " fındık başta olmak üzere belli başlı tarım ürünleriyle ilgili birlikler kurulmalıdır" sözünden sonra 28 Temmuz 1938 tarihinde Giresun ilimizde Fiskobirlik kurulmuştur. 1936 yılında kurulan fındık istasyonu 1965 yılında Fındık Araştırma Enstitüsüne dönüştürülmüştür. Ticari anlamda üretimi Doğu Karadenizde başlayan fındık daha sonra Karadeniz Bölgesinin tamamına yayılmıştır.
Detaylı Bilgi
Yaş Çay Yaprağı Alımı Özet Raporu
Yüz yıla yaklaşan üretim süreciyle çay yetiştiriciliği, Doğu Karadeniz bölgesinde Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun illerinde yörenin temel geçim kaynağı ve istihdam potansiyeli olmuştur. Özellikle Rize ve Artvin (sahil ilçelerinde) illerinde çay bölge insanının tek geçim kaynağıdır. Çay 1960lı yıllardan itibaren Rize ve Artvin illerinin sosyal ve ekonomik yapılarını doğrudan etkilemiş, çay yetiştiricileri çay bedeli ile geçimini sağlarken, eğitim düzeyi düşük ve vasıflı olmayan insanlar için de çay fabrikaları sosyal güvenlik sağlayarak bölge insanının az da olsa büyük şehirlere göçünü önlemiştir. Bu illerimizde geçmişte üretilen mandalina, portakal ve mısır ile son yıllarda yetiştirilmeye çalışılan Kivi ve Likapa gibi ürünler ne yazık ki çayın alternatifi olamamıştır.
Detaylı Bilgi