2 Adet Şoförsüz Suv Tipi Araç Kiralama Hizmet Alımı İhalesi

Konu: TKV, 1969 yılından bu yana faaliyet gösteren ve kâr amacı gütmeyen yerel bir kuruluştur. TKV, başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere Türkiye'de faaliyet göstermektedir. TKV'nin çalışmaları tarımsal geçim kaynakları, kırsal kalkınma, koruma ve sosyal uyum konularına odaklanmaktadır. TKV, kırsal nüfusun yaşam kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. TKV başlangıçta kırsal kalkınma ve gelir getirici projelere odaklanmıştır. Yıllar geçtikçe TKV, özellikle mülteci ve dezavantajlı grupların akını sonrasında faaliyetlerini sosyal kalkınmayı da destekleyecek şekilde genişletmiştir.

Türkiye Kalkınma Vakfı Mardin ofisinde uygulanmakta olan proje kapsamında 12 ay süreyle 2 adet SUV tipi araç kiralama ihalesi için davet edilmektesiniz.

Teklifler en az oniki (12) ay süreyle geçerli olmalıdır.

Teklifler, ihale metnine göre tüm detayları belirtmelidir. Son teklif verme tarihinden üç hafta sonra yazılı geri bildirim almayan tedarikçiler tekliflerinin başarısız olduğunu düşünmek zorunda kalacaklardır.

Başvuru, (teklif ve gerekli belgeler) en geç 11 Mart 2024, 15:00(Orta Avrupa Saati) saatine kadar aşağıdaki
web ihale portalı üzerinden online olarak yapılmalıdır:
https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders

İhale davetinin ilgili EU-Supply RFT id referansı 359537 ve ihale referansı TUR1016-TND-010-TKV'dir.

Yeni bir başvuru sahibi olmanız halinde, EU Supply platform web portalını kullanabilmek ve başvurunuzu bu
portal üzerinden gönderebilmek için, aşağıdaki web başlığı üzerinden yeni tedarikçi olarak kaydolmanız
gerekecektir:
https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyRegistration/RegisterCompany.

Genel olarak, ilgili ihale ile ilgili tüm sorular en geç 08 Mart 2024 saat 10:00 (Orta Avrupa Saati) ‘a kadar
doğrudan EU Supply platform üzerinden sunulabilir, ancak EU Supply platformuna nasıl erişileceğine dair
herhangi bir ek sorunuz olması durumunda, lütfen aşağıdaki e-posta adresinden bizimle iletişime geçin:
mardinsatinalma@tkv-dft.org.tr(TUR1016-TND-010-TKV) İhale Konusu ile.

İlgilenen tedarikçilerin ilgi beyanlarını mardinsatinalma@tkv-dft.org.tr e-posta adresine (TUR1016-TND-010-TKV) ile göndermeleri teşvik edilmektedir. E-posta alındıktan sonra, satıcılar eu-supply platformu
aracılığıyla davet edilecektir.

Bu ihale daveti imzasız olarak geçerlidir