Mobil Üniteler İçin Cihaz, Mobilya ve Malzeme Satın Alımı İhalesi

Konu: TKV, 1969 yılından bu yana faaliyet gösteren ve kâr amacı gütmeyen yerel bir kuruluştur. TKV, başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere Türkiye'de faaliyet göstermektedir. TKV'nin çalışmaları tarımsal geçim kaynakları, kırsal kalkınma, koruma ve sosyal uyum konularına odaklanmaktadır. TKV, kırsal nüfusun yaşam kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. TKV başlangıçta kırsal kalkınma ve gelir getirici projelere odaklanmıştır. Yıllar geçtikçe TKV, özellikle mülteci ve dezavantajlı grupların akını sonrasında faaliyetlerini sosyal kalkınmayı da destekleyecek şekilde genişletmiştir.

Türkiye Kalkınma Vakfı Mardin ofisinde uygulanmakta olan proje kapsamında "Mobil Üniteler için Cihaz, Mobilya ve Malzeme Satın Alımı İhalesi" için davet edilmektesiniz.

Başvuru, (teklif ve gerekli belgeler) en geç 11 Mart 2024, 15:00 (Orta Avrupa Saati)’ a kadar aşağıdaki web ihale portalı üzerinden online olarak yapılmalıdır:

 https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders

İhale davetinin ilgili EU-Supply RFT id referansı 359052 ve ihale referansı TUR1020-TND-006-TKV'dir.

Yeni bir başvuru sahibi olmanız halinde, EU Supply platform web portalını kullanabilmek ve başvurunuzu bu portal üzerinden gönderebilmek için, aşağıdaki web başlığı üzerinden yeni tedarikçi olarak kaydolmanız gerekecektir:

https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyRegistration/RegisterCompany.  

Genel olarak, ilgili ihale ile ilgili tüm sorular en geç 11 Mart 2024 saat 10:00 (Orta Avrupa Saati) ‘a kadar doğrudan EU Supply platform üzerinden sunulabilir, ancak EU Supply platformuna nasıl erişileceğine dair herhangi bir ek sorunuz olması durumunda, lütfen aşağıdaki e-posta adresinden bizimle iletişime geçin:

ryildirim@tkv-dft.org.tr (mention ile: ihale (TUR1020-TND-006-TKV)

İlgilenen tedarikçilerin ilgi beyanlarını ryildirim@tkv-dft.org.tr e-posta adresine (TUR1020-TND-006-TKV) ile göndermeleri teşvik edilmektedir. E-posta alındıktan sonra, satıcılar eu-supply platformu aracılığıyla davet edilecektir.