Agro-Ekoloji (Doğal Tarım) Uygulama Ve Eğitim Merkezi Avan Proje ve Uygulama Projesi Tasarım Hizmeti Alımı İhalesi

Konu: TKV, 1969 yılından bu yana faaliyet gösteren ve kâr amacı gütmeyen yerel bir kuruluştur. TKV, başta
Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere Türkiye'de faaliyet göstermektedir. TKV'nin çalışmaları tarımsal
geçim kaynakları, kırsal kalkınma, koruma ve sosyal uyum konularına odaklanmaktadır. TKV, kırsal
nüfusun yaşam kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. TKV başlangıçta kırsal kalkınma ve gelir getirici projelere odaklanmıştır. Yıllar geçtikçe TKV, özellikle mülteci ve dezavantajlı grupların akını sonrasında
faaliyetlerini sosyal kalkınmayı da destekleyecek şekilde genişletmiştir.

Bugün Mardin ili Ömerli ilçesi Anıttepe mahallesi agro-ekoloji (doğal tarim) uygulama ve eğitim merkezi
avan proje ve uygulama projesi tasarım hizmeti almak için piyasadayız.


Başvuru, (teklif ve gerekli belgeler) en geç 04 Aralık 2023, 15:00(Orta Avrupa Saati)’a kadar aşağıdaki web ihale portalı üzerinden online olarak yapılmalıdır:
https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders


İhale davetinin ilgili EU-Supply RFT id referansı 351684 ve ihale referansı TUR1016-TND-004-TKV'dir.


Yeni bir başvuru sahibi olmanız halinde, EU Supply platform web portalını kullanabilmek ve başvurunuzu
bu portal üzerinden gönderebilmek için, aşağıdaki web başlığı üzerinden yeni tedarikçi olarak kaydolmanız
gerekecektir: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyRegistration/RegisterCompany.


Genel olarak, ilgili ihale ile ilgili tüm sorular en geç 02 Aralık 2023 saat 10:00 (Orta Avrupa Saati) ‘a kadar
doğrudan EU Supply platform üzerinden sunulabilir; ancak EU Supply platformuna nasıl erişileceğine dair
herhangi bir ek sorunuz olması durumunda, lütfen aşağıdaki e-posta adresinden bizimle iletişime geçin:
mardinsatinalma@tkv-dft.org.tr ihale (TUR1016-TND-004-TKV)

İstekliler aşağıdaki bağlantı linkleri üzerinden gerekli belgelere ulaşabilirler.

Davet Mektubu

Teknik Şartname

Tedarikçi Yeterlilik Dosyası

BM Küresel Ülkeler Sözleşmesi

Mali Teknik Formu

Mali Kimlik Formu