Yönetim Kurulu

İbrahim TUĞRUL, Sosyolog, Yönetim Kurulu Başkanı

1962 yılında Ankara'da doğan İbrahim TUĞRUL, 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü bitirip, 1990 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Yüksek Lisansı’nı tamamladıktan sonra kamu ve özel alanda, farklı kuruluşlarda görev yapmıştır.

İlk görev yeri olan GAP İdaresi Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü’nde 1991 yılında Sosyal Kalkınma Uzmanı olarak görev almıştır.

1997-2008 yılları arasında Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nda Sosyal Projeler Koordinatörü olarak proje ve faaliyetlerin planlanması, uygulanması ve uygulamaların koordinasyonu, yönlendirilmesi ve izlenmesinde sorumluluk yüklenmiştir. 

2008-2012 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde AB tarafından desteklenen Kırsal Kalkınma Projesi Toplum Kalkınması Uzmanı olarak görev yapmıştır.

Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan ve Pakistan ülkelerinde de Kırsal Kalkınma Politikaları’nı desteklemek ve geliştirmek için çeşitli projelere imza atmıştır.

2011 yılında Türkiye Kalkınma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, İş ve Proje Geliştirme Koordinatörü olarak çalışma hayatına devam ederek önemli projelere katkı sağlamıştır.

Proje tanımlama, hazırlama, koordinasyon ve yönetim-izlemede 30 yıllık deneyime, proje hazırlama eğitimi konusunda 20 yıllık ulusal ve uluslararası deneyime, Türkiye’de ve yurtdışında bölgesel kalkınma ve kırsal kalkınma projelerine yönelik sosyo-ekonomik analiz, sosyal değerlendirme ve ihtiyaç analizleri konusunda uzun yıllar deneyime sahiptir. Kırsal Kalkınma alanında yayınları bulunmaktadır.

Çeşitli panel ve sempozyumlarda Kırsal Kalkınma Politikaları konusunda bildiriler sunmuştur. Çeşitli STK ve meslek örgütlerine üye olup, yönetim ve denetleme kurullarında görev almıştır. Halen Türkiye Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı devam ettirmektedir.

Prof. Dr. Aziz EKŞİ, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Prof. Dr. Aziz EKŞİ 1947 Ordu/Mesudiye doğumludur. 1968 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Teknolojisi Bölümü’nden mezun olmuş ve aynı bölümde araştırma görevlisi olarak işe başlamıştır.

1974 yılında Ankara Üniversitesi’nden “gıda bilimi ve teknolojisi” dalında doktora derecesi almıştır. 1977 yılında HUMBOLDT Araştırma Bursu bursunu kazanarak Münih Teknik Üniversitesi’nde 2 yıl araştırma yapmıştır. 1979 yılında doçent ve 1988 yılında ise profesör ünvanını almıştır.

Üniversitede; 1991-94 ve 1998-99 ve 2006-2014 arasında Gıda Mühendisliği Bölümü başkanlığı, 1966-99 arasında ise Fen Bilimleri Enstitüsü müdürlüğü yapmıştır. 

Üniversitedeki görevine ek olarak 1980-84 döneminde TSE Gıda Standardları Grubu başkanlığı, 1989-95 döneminde Sağlık Bakanlığı Gıda Katkıları Komisyonu üyeliği, 2005-16 arasında Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme Komisyonu başkanlığı yapmıştır.

1980-84 arasında Gıda Teknolojisi Derneği başkanlığı, 1993 -2008 arasında MEYED (Meyve Suyu Endüstrisi Derneği) başkanlığı ve 2002-08 döneminde Uluslararası Meyve Suyu Federasyonu danışma kurulu üyeliği, 2006-08 arasında ise Avrupa Meyve Suyu Birliği Uygulama Klavuzu Eksper Grubu üyeliği yapmıştır.

2000-04 döneminde Ordu İli Kültür ve Kalkınma Vakfı Başkan Vekili, 2002-06 döneminde Mesudiye Gelişme Başkanıdır. 2019 yılından bu yana TKV Mütevelli Heyet üyesidir.

Prof.Dr. Aziz EKŞİ’nin kırsal ve yerel kalkınma kapsamında yaptığı başlıca çalışmalar başlıca çalışmalar aşağıdaki gibidir:

  • 2000'de Türkiye Kalkınma Vakfı  tarafından hazırlanan Mesudiye Gelişme Planı koordinatörü
  • 2000’de Mesudiye’de uygulanan “Çavdar Yöresi Köykent Projesi”ni dönemin kaymakamı Şafak BAŞA ile birlikte hazırlanması
  • 2003’te BM Kalkınma Fonu (UNDP) tarafından desteklenen “Mesudiye Biyolojik Çeşitlilik Projesi” koordinatörü
  • 2004’te Mesudiye’de Dünya Bankası tarafından desteklenen “Organik Tarım Semineri”ni  koordinatörü
  • 2010’da MEGEV adına, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen “2023 Dünya Demokrasi Forumu” projesinin hazırlanması  
  • 2013’te Mesudiye’de gerçekleşen Türkiye Demokrasi Forumu yürütme kurulu başkanı
  • 2015’te Mesudiye’de gerçekleşen Türkiye Demokrasi Forumu yürütme kurulu başkanı     
  • 2023’te Mesudiye’de gerçekleştirilecek olan Dünya Demokrasi Forumu 2023 yürütme kurulu başkanı

Almanca ve İngilizce bilen  Prof. Dr. Aziz Ekşi’nin yurtiçi ve yurtdışı bilimsel periyodiklerde yayınlanan 200’den fazla yayını vardır. Yayınların çoğunluğu gıda bilimi, gıda kontrolü, gıda güvencesi ve gıda güvenliği alanındadır. Akademik yaşamında 10 doktora ve 41 yüksek lisans tezi danışmanlığı yapmıştır.

Ankara Üniversitesi’nden  2014 yılında emekli olan Prof. Dr. Aziz EKŞİ  2014-18 döneminde Lefke Avrupa Üniversitesi Gastronomi Bölümü’nde ders vermiştir.   2018 yılında bu yana İstanbul Topkapı Üniversitesi Gastronomi Bölümü’nde görev yapmaktadır.       

Rahim YENİ, Ziraat Yüksek Mühendisi, Yönetim Kurulu Üyesi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak İlmi Bölümünü 1980 yılında bitirmiştir. Çalışma yaşamına aynı yıl Ziraat Mühendisi olarak Tarım Bakanlığı APK Kurulu Başkanlığında başlamıştır. Kurul Başkanlığına bağlı Araştırma ve İstatistik Daire Başkanı olarak görev yapmış, bir süre APK Kurul Başkan Vekilliği yaptıktan sonra, 6 ay Bakan Danışmanlığı yapmış ve 2006 yılı Mart ayında kendi isteğiyle emekli olmuştur.

1988 yılında istatistik mastırı yapmış, yurt içi ve yurt dışında çok sayıda mesleki ve proje hazırlama eğitimlerine katılmıştır. Kamu ve meslek kuruluşları tarafından düzenlenen proje eğitimlerinde eğitmen olarak görev almıştır.

Milli Güvenlik Akademisinde 5 yıl süreyle müdavimlere Tarım ve Tarım politikaları konusunda ders vermiştir.

Çeşitli panel ve sempozyumlarda Tarım ve Destekleme Politikaları konusunda bildiriler sunmuştur. Çeşitli STK ve meslek örgütlerine üye olup, yönetim ve denetleme kurullarında görev almıştır. Halen Türkiye Kalkınma Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu üyesidir.