Yönetim Kurulu

İbrahim TUĞRUL, Sosyolog, Yönetim Kurulu Başkanı

1962 yılında Ankara'da doğan İbrahim TUĞRUL, 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü bitirip, 1990 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Yüksek Lisansı’nı tamamladıktan sonra kamu ve özel alanda, farklı kuruluşlarda görev yapmıştır.

İlk görev yeri olan GAP İdaresi Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü’nde 1991 yılında Sosyal Kalkınma Uzmanı olarak görev almıştır.

1997-2008 yılları arasında Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nda Sosyal Projeler Koordinatörü olarak proje ve faaliyetlerin planlanması, uygulanması ve uygulamaların koordinasyonu, yönlendirilmesi ve izlenmesinde sorumluluk yüklenmiştir. 

2008-2012 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde AB tarafından desteklenen Kırsal Kalkınma Projesi Toplum Kalkınması Uzmanı olarak görev yapmıştır.

Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan ve Pakistan ülkelerinde de Kırsal Kalkınma Politikaları’nı desteklemek ve geliştirmek için çeşitli projelere imza atmıştır.

2011 yılında Türkiye Kalkınma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, İş ve Proje Geliştirme Koordinatörü olarak çalışma hayatına devam ederek önemli projelere katkı sağlamıştır.

Proje tanımlama, hazırlama, koordinasyon ve yönetim-izlemede 30 yıllık deneyime, proje hazırlama eğitimi konusunda 20 yıllık ulusal ve uluslararası deneyime, Türkiye’de ve yurtdışında bölgesel kalkınma ve kırsal kalkınma projelerine yönelik sosyo-ekonomik analiz, sosyal değerlendirme ve ihtiyaç analizleri konusunda uzun yıllar deneyime sahiptir. Kırsal Kalkınma alanında yayınları bulunmaktadır.

Çeşitli panel ve sempozyumlarda Kırsal Kalkınma Politikaları konusunda bildiriler sunmuştur. Çeşitli STK ve meslek örgütlerine üye olup, yönetim ve denetleme kurullarında görev almıştır. Halen Türkiye Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı devam ettirmektedir.

Rahim YENİ, Ziraat Yüksek Mühendisi, Yönetim Kurulu Üyesi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak İlmi Bölümünü 1980 yılında bitirmiştir. Çalışma yaşamına aynı yıl Ziraat Mühendisi olarak Tarım Bakanlığı APK Kurulu Başkanlığında başlamıştır. Kurul Başkanlığına bağlı Araştırma ve İstatistik Daire Başkanı olarak görev yapmış, bir süre APK Kurul Başkan Vekilliği yaptıktan sonra, 6 ay Bakan Danışmanlığı yapmış ve 2006 yılı Mart ayında kendi isteğiyle emekli olmuştur.

1988 yılında istatistik mastırı yapmış, yurt içi ve yurt dışında çok sayıda mesleki ve proje hazırlama eğitimlerine katılmıştır. Kamu ve meslek kuruluşları tarafından düzenlenen proje eğitimlerinde eğitmen olarak görev almıştır.

Milli Güvenlik Akademisinde 5 yıl süreyle müdavimlere Tarım ve Tarım politikaları konusunda ders vermiştir.

Çeşitli panel ve sempozyumlarda Tarım ve Destekleme Politikaları konusunda bildiriler sunmuştur. Çeşitli STK ve meslek örgütlerine üye olup, yönetim ve denetleme kurullarında görev almıştır. Halen Türkiye Kalkınma Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu üyesidir.