Mütevelli Heyeti

Mütevelli Heyeti Üyeleri 

Rifat DAĞ, Ziraat Yüksek Mühendisi, Başkan

1945 yılında Elazığ'da doğan Rifat DAĞ, 1967 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdikten sonra kamu ve özel alanda, farklı kuruluşlarda görev yapmıştır.

İlk görev yeri olan Tarım Bakanlığı'na Bağlı Devlet Üretme Çiftlikleri (DÜÇ)'nde 1969-1974  yılları arasında zooteknist olarak görev yapmış ve bu dönemde "Dağlıç Koyunlarının Genetik İlerlemesi" konulu araştırmada saha asistanı olarak görev almıştır.

Köyişleri -Kooperatifler Genel Müdürlüğü'nde 1975-1980 yılları arasında Fizibilite Fen Heyeti Müdürlüğü, Proje Daire Başkanlığı, 1980 yılında TKV-Ankara'da Proje Yöneticisi, 1981-1984 yıllarında TKV -Diyarbakır Bölge Müdürlüğü, 1985-1992 yıllarında Yumurta Tavukçuluğu özel yatırımında Genel Müdürlük ve 1998-2004 yıllarında ise GAP -BKİ' de Genel Koordinatörlük görevlerinde  bulunmuştur.

1977 yılında TKV'nin kırsal kalkınma programında görev almaya başlamış ve 1980 yılında TKV tarafından 5.Hayvancılık kapsamında uygulanan ilk KÖY-TÜR Et Tavukçuluğu Projesini Ankara'da başlatmıştır.

1985 yılında Diyarbakır İl'inde,Türkiye'nin ilk iklim kontrollü  yumurta tavukçuluğu tesisini kurmuş ve bu tesise, 2006 yılında FAO'nun başarı sertifikası verilmiştir.

Kırsal Kalkınma, bölgesel gelişme ve üretici örgütlenmesi alanlarında yayınları bulunmaktadır.

 

İbrahim TUĞRUL, Sosyolog, Başkan Yardımcısı

1962 yılında Ankara'da doğan İbrahim TUĞRUL, 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü bitirip,  1990 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Yüksek Lisansı ’nı tamamladıktan sonra kamu ve özel alanda, farklı kuruluşlarda görev yapmıştır.

İlk görev yeri olan GAP İdaresi Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü’nde 1991 yılında Sosyal Kalkınma Uzmanı olarak görev almıştır.

1997-2008 yılları arasında Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nda Sosyal Projeler Koordinatörü olarak proje ve faaliyetlerin planlanması, uygulanması ve uygulamaların koordinasyonu, yönlendirilmesi ve izlenmesinde sorumluluk yüklenmiştir. 

2008-2012 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde AB tarafından desteklenen Kırsal Kalkınma Projesi Toplum Kalkınması Uzmanı olarak görev yapmıştır.

Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan ve Pakistan ülkelerinde de Kırsal Kalkınma Politikaları’ nı desteklemek ve geliştirmek için çeşitli projelere imza atmıştır.

2011 yılında Türkiye Kalkınma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, İş ve Proje Geliştirme Koordinatörü olarak çalışma hayatına devam ederek önemli projelere katkı sağlamıştır.

Proje tanımlama, hazırlama, koordinasyon ve yönetim-izlemede 30 yıllık  deneyime, proje hazırlama eğitimi konusunda 20  yıllık ulusal ve uluslararası deneyime,Türkiye’de ve yurtdışında bölgesel kalkınma ve kırsal kalkınma projelerine yönelik sosyo-ekonomik analiz, sosyal değerlendirme ve ihtiyaç analizleri konusunda uzun yıllar deneyime sahiptir. Kırsal Kalkınma alanında yayınları bulunmaktadır.

Çeşitli panel ve sempozyumlarda Kırsal Kalkınma Politikaları konusunda bildiriler sunmuştur. Çeşitli STK ve meslek örgütlerine üye olup, yönetim ve denetleme kurullarında görev almıştır. Halen Türkiye Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı devam ettirmektedir. 

 

Prof.Dr. Aziz EKŞİ, Ziraat Yüksek Mühendisi, Üye

Ordu/Mesudiye ilçesi 1947 doğumludur. 1968 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Teknolojisi Bölümü’nden mezun olmuştur.

1969 yılında aynı bölümdearaştırma görevlisiolarak çalışmaya başlamış ve 1974 yılında doktora tezini tamamlamıştır.

1977-79 arasında  HUMBOLDT araştırma bursu  kazanarak Münih Teknik Üniversitesi’nde 2 yıl araştırma yapmıştır. Ankara Üniversitesi’nde 1979 yılında doçent ve 1988 yılında  profesörünvanını almıştır.

Ankara Üniversitesi’nde 1966-99 yılları arasında ise Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü;  1991-94, 1998-99  ve 2007-14 dönemlerinde  Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanlığı yapmıştır

Ankara Üniversitesi’ndeki görevine ek olarak1980-84 döneminde TSE Gıda Standardları Grubu üyesive başkanı, 1989-95döneminde Sağlık Bakanlığı Gıda Katkıları Komisyonu üyeliği,2005-16 yılları arasında Türk Gıda Kodeksi  Gıda Etiketleme Komisyonu başkanı olarak görev yapmıştır.

1980-84  döneminde Gıda Teknolojisi Derneği başkanlığı, 1993 -2008  döneminde Meyve Suyu Endüstrisi Derneği başkanlığı,  2002-08 döneminde Uluslararası Meyve Suyu Federasyonu(IFU) danışma kurulu üyeliği,  2006-08 arasında ise Avrupa Meyve Suyu Birliği(AIJN) Uygulama Klavuzu  Uzman  Grubu üyeliği yapmıştır.

 2002-2006 döneminde Mesudiye Gelişme Vakfı başkanı olarak görev yapmıştır.

Üniversitede;gıda kimyası, gıda kalite kontrolu  vegıdaların  raf ömrü derslerini vermiştir. 30 yüksek lisans ve 9  doktora olmak üzere 39 lisansüstü tez danışmanlığı yapmıştır. Yurtiçi ve yurtdışı yabancı bilimsel periyodiklerde 250 dolayında  makalesi yayınlanmıştır. Yayınları daha çok gıdaların kimyasal bileşimi, gıdalarda kalite değişimi, gıdaların raf ömrü ve gıda güvenliği  konularındadır.

2014’te  Ziraat Mühendisleri Odası’ndan  Bilim Ödülü, 2016’da Ankara Üniversitesinden Vefa Ödülü almıştır.

Ankara Üniversitesi’nden 05.04.2014 tarihinde emekli olmuştur. Halen Lefke Avrupa Üniversitesi Gastronomi Bölümü’nde ders vermektedir.

 

Rahim YENİ,Ziraat Yüksek Mühendisi, Üye

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak İlmi Bölümünü 1980 yılında bitirmiştir. Çalışma yaşamına aynı yıl Ziraat Mühendisi olarak Tarım Bakanlığı APK Kurulu Başkanlığında başlamıştır. Kurul Başkanlığına bağlı Araştırma ve İstatistik Daire Başkanı olarak görev yapmış,  Bir süre APK Kurul Başkan Vekilliği yaptıktan sonra, 6 ay Bakan Danışmanlığı yapmış ve  2006 yılı Mart ayında kendi isteğiyle emekli olmuştur.

1988 yılında istatistik mastırı yapmış, yurt içi ve yurt dışında çok sayıda mesleki ve proje hazırlama eğitimlerine katılmıştır. Kamu ve meslek kuruluşları tarafından düzenlenen proje eğitimlerinde eğitmen olarak görev almıştır.

Milli Güvenlik Akademisinde 5 yıl süreyle müdavimlere Tarım ve Tarım politikaları konusunda ders vermiştir.

Çeşitli panel ve sempozyumlarda Tarım ve Destekleme Politikaları konusunda bildiriler sunmuştur. Çeşitli STK ve meslek örgütlerine üye olup, yönetim ve denetleme kurullarında görev almıştır. Halen Türkiye Kalkınma Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyesidir. 

 

Rahmi DEMİR ,Veteriner, Üye

1958 yılında Ankara’da doğan Rahmi DEMİR, 1980 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun olmuştur.

1981 yılında Bolu’da Tavukçuluk ve Yem Sanayi alanında Veteriner Hekim olarak ilk görevine başlamıştır.

1983 yılında Türkiye Kalkınma Vakfı Diyarbakır Bölge Müdürlüğü’nde Proje Yöneticisi olarak görevine devam etmiştir.

Aldığı eğitimler ile Kırsal Kalkınma alanında değerlendirme ve araştırma çalışmaları yapmış, katıldığı çalıştay ve seminerlerde de önemli görevler üstlenmiştir.

Kırsal Kalkınma Çalışmaları kapsamına giren hayvancılığın geliştirilmesi, arıcılık, seracılık, ipek böcekçiliği, çevre sağlığı, atık suların köylerden uzaklaştırılması, köy düzeyi örgütlenme vb. projelerin yürütülmesi ve yönetilmesine önemli katkıları olmuştur.

”Köy Düzeyi Kalkınma” , “Sosyal Ormancılık Projeleri”, “Tarım ve Hayvancılık geliştirme projeleri”, “ Proje planlama, uygulama, örgütlenme ve yönetim”, “Çocuk işçiliği” uzmanlık alanlarıdır.

Sürdürülebilir Kırsal ve Kentsel Kalkınma Derneği Proje Koordinatörü olarak görevine devam etmektedir.