Damızlık Ana Arı Ekotip Geliştirme Projesi

1.Projenin Adı: Giresun ve Tokat İllerinde Damızlık Ana Arı Ekotip Geliştirme Projesi
 
2.Proje Konusu: Morfolojik ve fizyolojik özellikler bakımından seçilmiş bir sürü oluşturarak verimli bir hat elde etmek.
 
3.Projenin Sahibi/Sözleşme Makamı: T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
 
4.Projenin Uygulama Alanı: Giresun ve Tokat illeri 

5.Projenin Nihai Yararlanıcıları (Hedef Kitle)

   5.1 Tokat ve Giresun illeri arı yetiştiricileri, 
   5.2 Tokat ve Giresun illeri arı yetiştirici birlikleri
 
6.Projenin Amacı (Genel ve Tali Amaç)
  • Yerel arı populasyonunda (ekotip) genetik ilerlemeyi sağlayarak arı yetiştiricilerinin üretim verimini ve gelir düzeyini artırmaktır,
  • Giresun ve Tokat İlleri örneğinde görüleceği üzere, yörelerin eko-coğrafik bölgelerine uyum sağlamış türlerin, orijinal lokasyonlarında genetik varyasyonları azaltılmadan, kısa ve uzun vadeli seleksiyonlarına ve ıslahına yönelik faaliyet programlarının organizasyona üreticileri de dahil ederek, geliştirilmesidir,
  • Seleksiyon kapsamında, hastalıklara dayanıklı, hırçın olmayan, oğul eğilimi düşük varyetelerin mevcut ekotipler üzerinden elde edilmesidir.
7.Projenin Hedefleri (Temel öngörülen hedefler)
  • Giresun ve Tokat İllerinde birer adet “Seleksiyon Merkezi”nin kurulması,
  • Giresun ve Tokat illerinde yerel uygun ekotiplerin seçimi ve koloniler olarak tedarik edilmesi,
  • “Kapalı Toplum Islah Programı”nın uygulanması.