Kırsal Kalkınma Gelir Getirici Faaliyetler

Hayvancılık, süt işleme ve peynir yapımı

Entegre Arıcılık

Meyve-Sebze Üretimi, Seracılık ve Ürün yetiştirme

Yem Üretimi ve Silaj

Tahıl Üretimi 

İpek Böcekçiliği

El Sanatları