TKV Tarafından Mardin İlinde Suriyeli Sığınmacılar ve Yerel Toplulukların Sosyal Uyumuna Yönelik Tüzel Kişiliğe Sahip Olmayan Gönüllü Gençlik Gruplarının Projelerine Hibe Desteği Verilecektir