DUYURU!

Türkiye Kalkınma Vakfı tarafından yürütülen “Suriyeli&Türk Çocukların ve Gençlerin Erken Çocukluk Eğitimi, Koruma, Güçlendirme ve Beceri Programları Yoluyla Desteklenmesi Projesi” kapsamında Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinde görev yapmak üzere alınacak personelin;

Program Saha Koordinatörü işe alım süreci tamamlanmıştır.

Psikolog işe alım süreci tamamlanmıştır.

Psikososyal Destek Uzmanı işe alım süreci tamamlanmıştır.

Çocuk Koruma Uzmanı işe alım süreci tamamlanmıştır.

Dijital Beceri Geliştirme Uzmanı işe alım süreci tamamlanmıştır.

Dijital Beceri Geliştirme İl Sorumlusu işe alım süreci tamamlanmıştır.

Erken Çocukluk Eğitimi İl Sorumlusu işe alım süreci tamamlanmıştır.

Erken Çocukluk Eğitimi Süpervizör işe alım süreci tamamlanmıştır.

Toplum Temelli Koruma Uzmanı, Erken Çocukluk Eğitimi Uzmanı, İzleme Değerlendirme Uzmanı, İzleme Değerlendirme Sorumlusu, Erken Çocukluk Eğitimi Eğiticisi, Ekip Lideri, Klinik Psikolog, Psikososyal Destek Kolaylaştırıcısı,Vaka Çalışanı-Sosyal Hizmet Uzmanı,Erişim Çalışanı-Sosyal Hizmet Uzmanı, Mobil Dijital Beceri Geliştirme Sorumlusu, Arapça Tercüman, Satınalma Asistanı,Şoför pozisyonları için süreç devam etmektedir.

Başvuru yapan tüm adaylara teşekkür ederiz.